DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Nepodporujte týrání zvířat

 

Co dělat, když se setkáte s týráním zvířete?

Podezření z týrání zvířat se ohlašuje na příslušnou veterinární správu, na obecní (obvodní, městský) úřad (odbor životního prostředí) či - zejména v akutním případě - na policii ČR.
Oznámení můžete podat nejen písemně, ale i ústně. Je lepší, když uvedete své jméno a kontakt; mimo jiné se tak můžete dovědět, jak se daný případ vyvíjí. Úřady jsou však povinny zabývat se i anonymním oznámením.
Odebrání týraného zvířete pak může nařídit obecní (obvodní, městský) úřad, a to pouze na návrh veterinární správy. Pokud jde o potrestání - v případě, že se jedná o přestupek - řeší jej obecní nebo městský úřad, v případě, že je věc posouzena jako trestný čin, postupuje se stejně jako u jiného trestného činu (soudní řízení atd.).
Novela zákona 273/2008 o Policii ČR přinesla novou možnost vstupovat policii na pozemek, kde je podezření pro týrání zvířat, což bývalo velmi palčivým problémem, když majitel nebyl přítomen nebo odmítal policii vpustit.
Co se považuje za týrání zvířete
(podle zákona č.246/92 Sb.)
- Nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly.
- Omezovat výživu zvířete.
- Omezovat pohyb nutný pro určitý druh zvířete, pokud by omezení způsobilo utrpení.
- Chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení.
- Provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete (např. kupírování uší, ničení hlasivek... apod.).
- Zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání.
- Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře. (důvody k usmrcení naleznete ve zmiňovaném zákonu).
Jak postupovat krok za krokem
- Napsat si kontaktní údaje majitele týraného zvířete (bydliště, jméno, příjmení... apod.).
- Napsat si jakým způsobem k týrání dochází, jakých metod se užívá. Pokud jste byli svědkem přímo konkrétní situace, popište danou situaci i s časovými údaji.
- Pořídit důkazy, pokud je to možné (fotografie, video... apod.).
- Ke všem písemným záznamům pořiďte kopie.
- Obrátit se na policii České republiky, městskou policii, krajský či obecní úřad, krajskou veterinární správu.
- Příslušná veterinární správa je povinna celou věc zkontrolovat (stejně jako policie kontroluje dodržování zákonů), případně udělit potrestání. Náklady spojené s léčbou, péčí po odebrání (např. pobyt v útulku) týraného zvířete hradí a nese osoba, která tento stav způsobila, tj. majitel zvířete.
Konkrétní zákony, předpisy a nařízení týkající se této problematiky najdete na
af.2i.cz/fotky/22361/zakony-1222015908.jpg 
Novelizovaný zákon 246 na ochranu zvířat je kompletní zde:
 www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb08409&cd=76&typ=r 
www.kockaapravo.cz/zakony.php
Povinnost obce postarat se o toulavé a nalezené zvíře vyplývá z těchto zákonů
Výňatky z veterinárního zákona
Metodický návod č. OZ 5/2000 - Veterinární podmínky pro zřizování, provoz a kontrolu útulků a obdobných podnikatelských zařízení
neviditelnypes.lidovky.cz/prava-zvirat-k-moznym-postihum-za-tyrani-zvirat-f63-/p_zviretnik.asp?c=A070610_231003_p_zviretnik_dru současná legislativa týkající se ochrany zvířat očima právníka
Ochrana zvířat, opuštěná a nalezená zvířata a zákony, jejich výklady a jejich dodržování v ČR
Pokud se chcete aktivně zapojit do řešení legislativní problematiky, případně podat trestní oznámení pro týrání nebo stížnost, navštivte ještě tuto stránku: www.utulky.estranky.cz/clanky/tyrani